Zgłoszenie naprawy online

Uruchomiliśmy wersję beta strony, pozwalającej na zgłoszenie urządzenia do naprawy przez naszą stronę www. Dane wpisane na stronie skopiują się bezpośrednio do naszego systemu. Zgłoszenie zakończy się automatycznym zamówieniem kuriera. Prosimy o uważne wypełnienie wszystkich pól formularza - niezgodność wpisanych danych ze stanem faktycznym spowoduje wydłużenie procesu obsługi. 

Formularz powiazany jest z naszym systemem informatycznym. Aktualizacje systemu mogą powodować jego czasową niedostępność. Gdyby wystąpiły problemy z wysłaniem formularza, prosimy o ponowne wypełnienie formularza po jakimś czasie (np. za godzinę). Wcześniej zalecamy wyczyszczenie plików cookie z przegladarki.
 
W przypadku powtarzającego się braku możliwości wypełnienia formularza online, prosimy o zgłoszenie usterki przez FORMULARZ. Mamy nadzieję, że udostępnione narzędzie pomoże naszym Klientom w łatwym zgłoszeniu urządzenia do naprawy.

Zgłoś urządzenie do naprawy: TUTAJ