Technik Diagnosta

Stanowisko: Technik Diagnosta


Miejsce pracy: Janki k/Warszawy

Główny cel stanowiska:

Diagnozowanie usterki urządzenia elektronicznego, objętego procesem naprawy oraz dokonanie naprawy, w sposób zgodny z wytycznymi i procedurami.

Zakres odpowiedzialności:

 • Diagnozowania, naprawianie i dokumentowanie napraw urządzeń zgodnie z procedurami i wytycznymi, w tym:
 • Diagnozowanie usterek
 • Dokonywanie pomiarów przy użyciu stosownych urządzeń pomiarowych, zgodnie z procedurami diagnostycznymi Producenta
 • Zlecanie /Wymienianie elementów SMD i BGA
 • Dokonywanie zleconych wymian lutowanych części elektronicznych
 • Przestrzeganie zasad przechowywania części i standardów lutowania, w tym wymagań klienta
 • Strojenie urządzenia i wgrywanie nowego oprogramowania
 • Testowanie telefonu po dokonaniu naprawy.
 • Kontrolowanie wydawanego urządzenia (zgodność z numerem IMEI, z gwarancją, zgodność ze stanem faktycznym na karcie przydzielonego do naprawy telefonu)
 • Szczegółowe dokumentowanie wykonywanych czynności
 • Rozliczanie się z pobranych części oraz ilości naprawionych urządzeń
 • Wystawianie ekspertyz urządzeń
 • Branie aktywnego udziału we wszystkich szkoleniach technicznych prowadzonych dla serwisu

Wymagania:

 • Wykształcenie  minimum średnie techniczne (elektroniczne lub pokrewne)
 • Wiedza z zakresu elektroniki ogólnej
 • Kilkuletnie doświadczenie w naprawie  urządzeń elektronicznych  
 • Umiejętność testowania, diagnozowania i naprawiania urządzeń elektronicznych ( w tym umiejętność biegłego odczytywania schematów)
 • Znajomość obsługi komputera   i systemów operacyjnych  na dobrym poziomie
 • Minimum bierna znajomość języka angielskiego używanego w dokumentacji technicznej naprawianych urządzeń  
 • Zdolności manualne, umiejętność ręcznego lutowania do poziomu elementów BGA
 • Uczciwość i dokładność
 • Nastawienie na wynik
 • Dobra organizacja pracy
 • Wysoka kultura osobista
 • Inne wymagania kompetencyjne opisane w profilu kompetencyjny dla pracowników serwisu.


Oferujemy:

 • Pracę w prężnie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku nowoczesnych technologii
 • Możliwość rozwijania swoich kompetencji
 • Możliwości budowania dalszej kariery zawodowej w strukturach firmy
 • Konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny
 • Miłą atmosferę pracy w zgranym zespole

Kandydatów zainteresowanych ofertą i spełniających wymagane kryteria prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym na adres rekrutacja@CTDI.com

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.