Proces rekrutacji

Jak rekrutujemy?


Proces rekrutacji w CTDI rozpoczyna się od gruntownej selekcji nadesłanych aplikacji. Następnie prowadzimy wstępne wywiady telefoniczne, spotkania rekrutacyjne – zarówno z przedstawicielami Działu HR jak i działów, do których dana rekrutacja ma miejsce. W zależności od stanowiska, przeprowadzane są też testy manualne i merytoryczne, a wszystko po to, by wyłonić najlepszych kandydatów na rynku i dostarczać naszym Klientom usługi o najwyższej jakości.

Kogo poszukujemy?


Poszukujemy osób zaangażowanych i entuzjastycznie nastawionych, otwartych na zdobywanie wiedzy i doświadczeń. Podejmujemy współpracę zarówno z wysokiej klasy specjalistami w dziedzinie nowoczesnych technologii, jak również z Pracownikami, którzy pragną zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe w naszej firmie. Prowadzimy program praktyk dla uczniów i studentów szkół technicznych, współpracujemy też z absolwentami.

U naszych Pracowników, poza kompetencjami zawodowymi, cenimy przede wszystkim chęć doskonalenia i rozwoju, aktywność w zgłaszaniu pomysłów i rozwiązań dotyczących usprawnienia pracy i procesów, umiejętność pracy w zespole, uczciwość i rzetelność.

Dołącz do nas


Jeśli chcesz dołączyć do zespołu profesjonalistów CTDI  wyślij nam Twoją aplikację z nazwą stanowiska w tytule (CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz krótkie uzasadnieniem dlaczego to właśnie Ciebie powinniśmy przyjąć do naszego zespołu) na adres:

rekrutacja@CTDI.com

Prosimy o załączenie poniższej klauzuli (jesteśmy w trakcie zmiany nazwy - nazwa prawna to nadal Regenersis, dlatego prosimy o nie zastępowanie jej w klauzuli):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wprowadzanie ich do bazy danych firmy Regenersis Warsaw Sp  z o.o. z siedzibą w Jankach w celu przedstawienia mi ofert zatrudnienia zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz.1182, z pozn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."