Reklamacje

Reklamacja - czego może dotyczyć?


Poniższy dział skierowany jest do Klientów, którzy chcą zgłosić reklamację związaną:

  • z wykonaną w CTDI naprawą
  • z otrzymanym kosztorysem
  • z usługą transportową

Przekazanie urządzenia do serwisu nie wymaga wcześniejszego kontaktu z nami - prosimy o nie przesyłanie do nas informacji o zamiarze wysłania urządzenia lub jego usterkach - wydłuża to niepotrzebnie proces obsługi. Informacje na temat wysyłki urządzenia do serwisu można znaleźć w następujących działach:

Zgłoszenie naprawy u operatora, w sklepie, w punkcie serwisowym WIECEJ
Zgłoszenie naprawy - kurier WIĘCEJ


Co powinna zawierać reklamacja?


Jeśli masz zastrzeżenia do wykonanej naprawy, przysługuje Ci prawo złożenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji wzięta będzie pod uwagę cała dokumentacja procesu serwisowego – w szczególności zgłoszenia oraz opisy wykonanych napraw i dokumentacja zdjęciowa.

Reklamacja powinna zawierać:


  • imię i nazwisko,
  • dane kontaktowe,
  • numer IMEI (15 cyfrowy numer identyfikacyjny, umieszczony na naklejce znamionowej w telefonie lub dostępny po wybraniu kodu: *#06#), numer seryjny SN (serial numer, umieszczony na naklejce na spodzie laptopa) lub numer naprawy,
  • opis powodu reklamacji

Reklamacja naprawy


Reklamacje można składać za pośrednictwem punktu obsługi Twojego Operatora, sklepu, lub bezpośrednio w CTDI. Rozpatrzenie reklamacji naprawy z reguły wymaga ponownego dostarczenia urządzenia do serwisu, prosimy jednak o wcześniejszy kontakt z nami w celu upewnienia się, że wysyłka urządzenia jest konieczna.

Reklamacje kierowane bezpośrednio do CTDI można złożyć:

  • Przez formularz kontaktowy

Prosimy o wybranie w polu temat odpowiedniego opisu tytułu reklamacji.PRZEJDŹ DO FORMULARZA.


  • Bezpośrednio w Punkcie Przyjęć


Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00 - 16:00.


Adres Punktu Przyjęć:

Regenersis Warsaw
Grupa CTDI
Janki, ul. Falencka 1B
05-090 Raszyn


  • Pocztą


Pisma reklamacyjne (bez urządzenia):

Dział Reklamacji

Grupa CTDI

CTDI Polska

Janki, Al. Krakowska 38

05-090 Raszyn   

Pisma reklamacyjne wraz z urządzeniem:

Grupa CTDI

CTDI Polska

ul. Falencka 1B

05-090 Janki


Reklamacja odmowy naprawy gwarancyjnej


Reklamacje można składać za pośrednictwem punktu obsługi Twojego Operatora, sklepu, lub bezpośrednio w CTDI - korzystając formularza kontaktowego albo w formie pisemnej na adres:

Dział Reklamacji
Grupa CTDI
CTDI Polska
Janki, Al. Krakowska 38
05-090 Raszyn

WAŻNE! W tym przypadku zalecamy kontakt z serwisem w celu ustalenia czy konieczne jest ponowne przesłanie sprzętu. W przypadku przesłania urządzenia bez konsultacji z serwisem do ponownej ekspertyzy i podtrzymania poprzedniej decyzji, serwis może obciążyć Klienta kosztami ekspertyzy i transportu.

Procedura reklamacyjna

Na reklamacje staramy się odpowiadać w ciągu 5 dni roboczych. Jednak w niektórych przypadkach (np. jeśli konieczna jest konsultacja z Producentem), czas oczekiwania może się wydłużyć.Prosimy o cierpliwość i nie wysyłanie tej samej reklamacji różnymi kanałami do nas - opóźnia to czas rozpatrywania zgłoszęń.

Od odpowiedzi na reklamację przysługuje prawo odwołania do Producenta, innego autoryzowanego serwisu oraz instytucji określonych w prawie konsumenckim. Rekomendujemy jednak wcześniejsze skontaktowanie się z nami.

Jeśli masz pytania, dotyczące obsługi Twojej reklamacji, zapraszamy do kontaktu przez naszą infolinię  +48 22 703 41 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 16:30) lub za pośrednictwem profilu CTDI na Facebooku.