Przetwarzanie danych osobowych i bezpieczeństwo

Ochrona danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: administratorem danych osobowych jest Producent urządzenia, Operator lub Ubezpieczyciel.

Procesorem Pani/Pana danych osobowych jest Regenersis Warsaw Sp z o.o. (Grupa CTDI) z siedzibą w Jankach przy ulicy Falenckiej 1B. Inspektorem ochrony danych jest Pan Mariusz Zajkiewicz, abi@ctdi.com.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi naprawy, weryfikacji usterki lub obsługi zapytań i reklamacji. Podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt b (RODO).

Producent lub Operator, jako administrator danych osobowych. mogą kontaktować się z Klientami telefonicznie w celu weryfikacji usterki lub jakości usługi wykonanej przez serwis (podstawa prawna – art. 29 RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania gwarancji na urządzenie, liczony od ostatniej naprawy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie związane z procesem obsługi urządzenia i będzie wynikać z wytycznych Producenta / Operatora / Ubezpieczyciela / procedur Serwisowych. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie automatycznych powiadomień na adres e-mail / telefon Klienta, podawanie informacji o statusie naprawy i automatyczne zamykanie procesu obsługi w określonych warunkach.Gdzie mam się zgłosić w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwa w CTDI?


W celu uzyskania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, zgłoszenia naruszenia w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Panem Mariuszem Zajkiewiczem pod adresem e-mailowym abi@ctdi.com lub pocztą na adres:

Regenersis (Warsaw) Sp. z o.o.
Grupa CTDI
Janki, Al. Krakowska 38
05-090 Raszyn


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW URZĄDZEŃ HUAWEI

Uzytkowników urządzeń Huawei prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności na stronie Producenta:


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW URZĄDZEŃ SAMSUNG

Uzytkowników urządzeń Samsung prosimy o zapoznanie się z Informacjami o Przetwarzaniu Danych Osobowych.

 

Bezpieczeństwo


W innych sprawach, nie związanych z ochroną danych osobowych, a mających wpływ na bezpieczeństwo Użytkownika serwisowanego urządzenia, prosimy o kontakt na adres: bezpieczenstwo@ctdi.com