Rejestr danych osobowych i bezpieczeństwo

Gdzie mam się zgłosić w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwa w CTDI?


Wgląd do Rejestru Danych Osobowych, przetwarzanych w CTDI (Warsaw) Sp. z o. o. Grupa CTDI, ul. Falencka 1B z siedzibą w Jankach, możliwy jest w biurze przy Al. Karkowska 38 w Jankach, po umówieniu się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji za pośrednictwem adresu mailowego: ABI@CTDI.com. Rejestr dostępny jest również na stronie GIODO Numer księgi: 095204, Numer zgłoszenia: 000693/2011.

W kwestiach naruszenia bezpieczeństwa, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczenstwo@CTDI.com

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 (Dz. U. 2015r, poz. 719).

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW URZĄDZEŃ HUAWEI

Uzytkownicy urządzeń Huawei są proszeni o przyjęcie do wiadomości, że Producent ma dostęp do danych użytkowników, którzy oddali urządzenie tej marki do naprawy, takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, IMEI, numer systemowy itp. Jest to niezbędne do kontroli i oceny procesu obsługi serwisowej, prac nad doskonaleniem produktu oraz prowadzenia ankiet satysfakcji z wykonanej naprawy. W celu ochrony danych Huawei ściśle przestrzega Polityki Prywatności, z która można zapoznać się na stronie Producenta: